Architect in de praktijk

Toebehoren voor ETICS: nut van voorgecomprimeerde afdichtingsbanden

WTCB - ir. Y. GrĂ©goire • 29 oktober 2019

Zoals blijkt uit de aanbevelingen van het WTCB met betrekking tot ETICS met bepleistering (zie TV 257) en met harde bekledingen (zie de WTCB-dossiers 2015/5. 15.) is een goede waterdichtheid tussen het ETICS en de omliggende elementen essentieel. Er moet dan ook bijzondere aandacht besteed worden aan de uitvoering van de voorgecomprimeerde afdichtingsbanden. We stellen echter nog te vaak vast dat deze uiterst belangrijke toebehoren niet naar behoren geplaatst worden.

wtcb

De aansluiting tussen het ETICS en de andere gebouwelementen (bv. het schrijnwerk en de vensterdorpels) moet waterdicht zijn. Hiervoor kan men gebruikmaken van een flexibele, zelfklevende band op basis van een met hars geïmpregneerd schuim. Dergelijke voorgecomprimeerde afdichtingsbanden, vaak ook zwelbanden genoemd, zijn verkrijgbaar in rollen en nemen na hun plaatsing langzamerhand toe in volume. De door de fabrikant aangegeven maximale dikte mag hierbij evenwel niet overschreden worden. Indien dit wel gebeurt, zou de waterdichtheid immers in het gedrang kunnen komen.


Dit type band moet niet alleen over een toereikende mechanische sterkte beschikken, maar moet ook:

  • waterdicht zijn tot een bepaalde druk (doorgaans 600 Pa)
  • waterdampdoorlatend zijn (μd ≤ 0,5 m)
  • bestand zijn tegen extreme temperaturen (-30 °C tot +90 °C)
  • over een lage warmtegeleidbaarheid beschikken (λ ± 0,05 W/m.K).

 

We willen erop wijzen dat de afdichtingsband in geen geval in contact mag komen met oplosmiddelen of chemische producten.


Het materiaal moet gekozen en uitgevoerd worden volgens de voorschriften en de technische informatie van de fabrikant of – beter nog – uit de technische goedkeuring van het systeem. Zo moet men bij de keuze van de afdichtingsband nagaan of de dikte ervan aangepast is aan de af te dichten ruimte. Om de totale lengte van de band te bepalen, moet men per op te voegen meter 10 mm bijrekenen.

Het isolatiemateriaal moet zo geplaatst worden dat de afdichtingsband stevig tussen deze isolatie en de ondergrond geklemd kan worden (zie afbeelding 1). Om de waterdichtheid van de aansluiting tussen het ETICS en de omliggende elementen te waarborgen, moet de afdichtingsband correct samengedrukt worden en ter hoogte van de afwerking van het isolatiemateriaal gecombineerd worden met een soepele voeg (zie hoofdingsafbeelding).


Een slechte uitvoering van de afdichtingsband zou aanleiding kunnen geven tot waterinfiltraties die op hun beurt andere problemen met zich mee kunnen brengen (bv. beschadiging van de binnenafwerking en van gevoelige materialen of biologische aantasting).


Bij de uitvoering van een ETICS is het dus essentieel dat de afdichtingsbanden correct geplaatst worden.