belangenbehartiging

NAV steunt toekomstige Ombudsdienst Bouw

29 maart 2024

In 2026 komt er een federale ombudsdienst voor bouw- en verbouwgeschillen. NAV steunt dit initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand. Al blijven we er ook op hameren dat er meer nodig is om consumenten te beschermen, zoals een uitgebreidere verzekeringsplicht voor aannemers.

Foto: Shutterstock

De stapel klachten over malafide aannemers blijft groeien. Daarom maakt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand werk van een unieke ombudsdienst voor de bouwsector die consumenten snel en deskundig uit de nood moet helpen. Bouwers en verbouwers kunnen er terecht met zowel technische als juridische problemen. Zo wordt de behandeling van klachten minder versnipperd.

 

De Verzoeningscommissie Bouw zal de rol van ombudsdienst op zich nemen. En als lid van de Verzoeningscommissie verbindt NAV zich ertoe om actief bij te dragen aan het oplossen van geschillen. Ons engagement komt wel met een harde voorwaarde: de architectensector levert geen financiële bijdrage – tenslotte is de Orde onze consumentenwaakhond.

 

Tegelijk vraagt NAV de regering om het probleem eindelijk bij de wortels aan te pakken, met een verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle aannemingswerken (naar analogie met de verzekeringsplicht van de architect) en een verplichte registratie voor alle bedrijven die als aannemer actief willen zijn.

 

De Ombudsdienst Bouw zou uiterlijk tegen 2026 operationeel moeten zijn. We houden je op de hoogte.

NAV-bestuurslid Kati Lamens (midden), staatssecretaris Alexia Bertrand en andere stakeholders tekenen een engagementsverklaring om de Ombudsdienst Bouw op te richten.