NAV standpunt

"Eenheid in het peloton versnelt de koers"

Steven Lannoo, directeur NAV en Katrien Depoorter, projectmanager NAV • 19 april 2024

Voor het eerst bundelen alle architectenorganisaties in België de krachten in de aanloop naar de verkiezingen. Samen presenteren we één Vlaams en één federaal memorandum met de prioriteiten voor een toekomstbestendige architectensector. Minder versnippering moet leiden tot meer gehoor bij beleidsmakers, stellen NAV-directeur Steven Lannoo en projectmanager Katrien Depoorter.

Wat voor een wielerploeg de maandenlange voorbereiding op het koersseizoen is, dat is voor NAV de aanloop naar de federale en regionale verkiezingen. Kort uitgelegd: we bevinden ons momenteel in een uitdagende periode waarin we concrete doelen stellen, goed nadenken over onze strategieën en met anderen samenwerken om onze positie als sector te versterken (en of we de ketting strak leggen!).

 

Dat laatste is lang niet altijd het geval geweest. Tot voor 2024 ging elke architectenorganisatie apart haar gang in de maanden die voorafgingen aan de stembusgang. Zonder onderling overleg formuleerden we onze verzuchtingen en standpunten in afzonderlijke memoranda waarmee we dan solo de boer opgingen. Het resultaat laat zich raden: door een gebrek aan samenwerking kregen politici geen coherent verhaal voorgeschoteld, spraken we elkaar wel eens tegen of bedachten we verschillende oplossingen voor dezelfde problemen. Uiteraard werkte die versnippering in ons nadeel: de kracht van onze lobbyboodschappen nam af – al waren ze nog zo goed geformuleerd – en onze sector kreeg te weinig gehoor bij toekomstige beleidsmakers. Chasse patate, keer op keer.

 

“De klimaatcrisis vereist meer dan ooit dat we als sector met één stem spreken richting verkiezingen”

 

Dit jaar moest en zou het anders zijn want de klimaat- en biodiversiteitscrisis vereisen meer dan ooit dat we als sector met één stem spreken. Dus reikten we als grootste beroepsvereniging van het land de hand naar alle andere architectenorganisaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. We nodigden hen uit om de krachten te bundelen en samen met ons de grootste uitdagingen voor architecten – en bij uitbreiding voor de huisvesting in ons land in het algemeen – in kaart te brengen en na te denken over concrete oplossingen om onze ruimtelijke ontwikkeling en bestaande gebouwenpatrimonium snel en betaalbaar te verduurzamen.

 

Of het een gemakkelijke opdracht was om in elkaars wiel te blijven? Allerminst. Er werd intensief gedebatteerd, gediscussieerd en heen en weer gemaild. Maar zoals Chris Froome ooit liet optekenen: “It is the courage to continue that counts." En gelukkig leiden moeilijke wegen vaak tot mooie bestemmingen, dus zijn we heel trots op wat nu voor het eerst in de geschiedenis op tafel ligt: een Vlaams én een federaal memorandum die de visie van de volledige architectensector weergeven.

 

In ons Vlaams memorandum (opgesteld door NAV, de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en BVA) bespreken we uitgebreid het inefficiënte verloop van het vergunningsproces, de obstakels die het realiseren van de bouwshift bemoeilijken, het haalbaar en betaalbaar houden van de renovatieopgave, de nood aan duidelijke doelen bij de circulaire transitie, de hervorming van de toegankelijkheidsverordening en de onnodige kosten die gepaard gaan met de aanbesteding van architectenopdrachten. En met ons federaal actieplan (een samenwerking tussen NAV, de Orde van Architecten, BVA, FAB, AriB, UPA-BUA, UWA en G30) doen we concrete voorstellen over onder andere de verzekeringsplicht in de bouw, consumentenbescherming, de btw-hervorming en de modernisering van de wet 39. Het gaat om doortastende maatregelen die het mogelijk moeten maken de klimaatdoelstellingen te halen en een hoogwaardige leefomgeving te garanderen voor iedereen.

 

Via deze memoranda stellen we ons ter beschikking van de bevoegde overheden om te helpen zoeken naar oplossingen. We roepen de beleidsmakers op om een structureel overleg op te zetten tussen de overheid en de private sector want we zijn ervan overtuigd dat architecten een cruciale rol kunnen spelen als innovator, partner en raadgever in de aanstaande paradigmaverschuiving. Laten we samen op de pedalen gaan staan.

Het Vlaams en het federaal memorandum