Interview

Wat ik nog niet wist over de job als architect voor mijn stage: Emma Herregods (LAVA architecten)

27 november 2023

De stage is een reality check voor pas afgestudeerde architecten. In deze rubriek laten we stagiairs aan het woord over de nieuwe inzichten die ze opdoen. Hieronder ontdek je de ondervindingen van Emma Herregods.

Emma Herregods loopt stage bij LAVA architecten. Zowel de architectuuropleiding als de stage dagen je uit, ondervindt ze … Maar dan wel op een totaal andere manier. In de praktijk gaat het veel meer over verbindingen leggen, tussen zaken en tussen mensen.

 

Meer context, meer parameters

“Wat mij vooral opviel was de verschuiving in complexiteit tussen mijn opleiding en architectuurstage”, zegt Emma. “Tijdens de opleiding lag de nadruk op het voortdurend bevragen van mijn eigen ontwerpkeuzes binnen een beperkte en goed afgebakende context.  De schoolomgeving, met zijn theoretische karakter, bood de ruimte om verschillende ontwerpkeuzes naast elkaar te laten bestaan. We werden zo geoefend in het denken als ontwerpers en kritische denkers net door dat beperkt aantal parameters.”

 

“Die afgebakende context wordt stevig opengetrokken tijdens de stage. Hier bleek de benadering meer pragmatisch te zijn, knopen worden sneller doorgehakt. De job van architect is voor mij nu in die zin complex omdat het draait om een constante wisselwerking met andere actoren: interne en externe dialoog, het verstrekken en ontvangen van advies.”

 

Het gaat over mensen

“Voor dat afwegen werden we wel opgeleid. Het communiceren met en implementeren van informatie van administratieve en andere diensten is een  nieuwe uitdaging.”

 

“De praktijk is geen theoretisch denkeiland (waar ik overigens ook wel graag vertoef). Wat ik daarnaast fijn vind, is dat de verschillende personages in het (bouw)proces een gezicht krijgen. Dat het over mensen gaat. Het is een groot groepswerk waarbij we een pintje drinken op het eindresultaat. En dat is niet langer een bundel, maar een gebouw dat in gebruik wordt genomen.”