Ventilatieverslaggeving

NAV en zijn architecten zijn er zich van bewust dat er nood is aan kwaliteitsverbetering op vlak van correct ontwerpen, installeren en onderhouden van ventilatie-installaties. Maar al te vaak zit het probleem van de kwaliteit bij de bouwheer die om budgettaire reden op zoek gaat naar de goedkoopste architect en goedkoopste installateur. Er is in de eerste plaats nood om deze bouwheren te sensibiliseren.

 

Welke problemen werden gesignaleerd en vastgesteld door NAV en zijn leden?

 

De verschillende partijen en het hele proces blijft complex. De hiermee gepaarde meerkosten voor extra administratie en bijkomende taken zijn voor de bouwheer een zoveelste meerkost binnen het bouwproces.

De hoge kostprijs voor het systeem is een bijkomende ergernis voor elke bouwpartner en bouwheer. Daarnaast vrezen velen dat het zijn doel zal missen.

Verschillende verslaggevers en architecten kunnen zich niet vinden in de vele examens om te komen tot de erkenning voor een deelfacet van de verslaggeving.

De webapplicatie van het kwaliteitskader is nog steeds niet volledig operationeel. De gevraagde koppeling met de epb-software om extra administratieve taken te vermijden is nog in volle ontwikkeling. De communicatie hierrond verloopt traag en moeizaam.

 

Wat doet NAV?

 

Het NAV heeft de minister van Energie, Dhr. Bart Tommelein, hierover aangesproken. De verschillende pijnpunten van de wetgeving ventilatieverslaggeving en de applicatie werden doorgegeven. Tijdens de verschillende vergaderingen met WTCB, BCCA  en VEA en de contacten met het Kabinet van minister Tommelein wordt er gezocht naar oplossingen en compromissen. In het verleden werd er op aangedrongen om geen afzonderlijke applicatie te ontwikkelen zodat extra administratie en kost vermeden wordt en eenvoud bewaard blijft. Gezien dit om  redenen van handhaving niet mogelijk was, werd de link met de epb-software beloofd. De vraag om het hele proces uit te stellen tot het volledige systeem operationeel en duidelijk is, werd niet gevolgd.

 

Er werd NAV beloofd dat er in de nabije toekomst onderzocht wordt welke onnodige stappen in het hele proces kunnen wordenvermeden . Daarnaast bekijkt men welke examens kunnen worden samengenomen indien verslaggevers een erkenning wensen voor meerdere deelfacetten. Ook aan afspraken en communicatie  zal in de toekomst meer aandacht worden besteed.

 

Om de ontwerp-, coördinatie- en uitvoeringskosten niet verder op te drijven, blijft NAV pleiten om elke afzonderlijke, bijkomende en dure software te weren en zorgvuldig om te springen met controlemechanismen. NAV blijft het dossier kritisch opvolgen en blijft streven naar een eenvoudig, nuttig en betaalbaar systeem.

 

De ventilatieverslaggeving in een notendop

 

Het integreren van ventilatie is intussen meer dan 10 jaar verplicht binnen de EPB-regelgeving. Uit recente studies blijkt dat ventilatie-installaties niet altijd correct werden geplaatst, afgesteld, onderhouden,… Om deze reden werd enkele jaren geleden gestart met de opmaak van de STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’. De STS heeft betrekking op prestatiecriteria voor het realiseren van ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen en het opstellen van een verslag over de kenmerken en prestaties van de bedoelde ventilatiesystemen.

Op 1 januari 2016 werd deze STS geïntegreerd in de EPB-regelgeving. Voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen is sindsdien een ventilatievoorontwerp bij de startverklaring en een ventilatieprestatieverslag bij de EPB-aangifte verplicht. Dit alles opgevolgd via een kwaliteitskader.

 

Meer info vindt u in de kennisdatabank van www.meeroverepb.be


Stand van zaken


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.